Friday, January 18th              Vapor Night Club – Saratoga, NY                      9:00 PM

Friday, February 1st               Spare Time – Clifton Park, NY                           8:00 PM

Saturday, February 9th          Stratton Mountain – Stratton, VT.                     3:00 PM

Thursday, February 14th        Vapor Night Club – Saratoga, NY                      8:00 PM

Friday, February 22nd            Wicked – Clifton Park, NY                                  8:30 PM

Saturday, March 2nd              Stratton Mountain – Stratton, VT.                     3:00 PM

Friday, March 8th                   Vapor Night Club – Saratoga, NY                      9:00 PM

Saturday, March 9th               Rivers Casino – Schenectady, NY                      8:00 PM

Friday, March 22nd                 Wicked – Clifton Park, NY                                 8:30 PM

Saturday,  March 23rd            Katie O’Byrnes – Schenectady, NY                    9:30 PM

Friday, April 5th                     Wicked – Clifton Park, NY                                  8:30 PM

Friday, April 12th                   Rivers Casino – Schenectady, NY                      8:00 PM

Friday, May 10th                    Rivers Casino – Schenectady, NY                      8:00 PM

Friday, May 24th                    Vapor Night Club – Saratoga, NY                      9:00 PM